องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
 
10/03/18
ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตร Portfolio รอบ 2 ...
10/03/18
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ PORTFOLIO...
02/03/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)...
   
   
 
จัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีทีี 4 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้อาชีพ (ทักษะภาษาอังกฤษ)สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะวิชา ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาค...
 
     
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ 1 (Portfolio)
ประมวลภาพกิจกรรม สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 (Portfolio) น้องๆรับของที่ระลึกไปแล้วนะคะ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ #สาขาวิชาคณิตศาสตร์ #สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย น้องๆคนไหนยังไม่มารีบๆเลยนะคะ มาเป็นครอบครัวเดียว...
 
     
รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี)
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี). สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณิตศาสตร์. และวิทยาศาสตร์จากคณะอนุกรรมการฯ คุรุสภา. เพ...