HOME > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : โครงการเสริมความเป็นผู้บริหารการศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : โครงการเสริมความเป็นผู้บริหารการศึกษา "กิจกรรมการพัฒนาผู้นำตามศาสตร์พระราชา" โดย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา 15 ตุลาคม 2565

ภาพประกอบ :