HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา

สำเร็จการศึกษา ไม่ตำกว่าปริญญาโท

มีคุณวุฒิ ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

ส่งประวัติ เอกสารผลงานทางวิชาการประกอบการสมัครได้ที่เมล์ edu@nmc.ac.th


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 01 พ.ค. 67
จำนวนผู้อ่าน : 42 ครั้ง