HOME > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.#หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
2. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ Download]
ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 19 ต.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 6182 ครั้ง