องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
   
   
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี)

รายละเอียดกิจกรรม : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน บัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี). สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณิตศาสตร์. และวิทยาศาสตร์จากคณะอนุกรรมการฯ คุรุสภา. เพื่อการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานต่อไป

ภาพประกอบ :