ชื่อ - สกุล อาจารย์ Dr.David Joseph Policy

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Theology and Biblical Counseling)., State University of Sheffield. 2003
  • M.A. (Early Childhood Education)., State University of Sheffield. 1999
  • B.A. (English Literature)., Youngstown State University. 1992